Hem

Sponsorer

 

Årsmöte i Dalby Byaråd

 

Onsdagen den 18 april kl.18.30

 

På Träffpunkten i Dalby centrum

 

Sedvanliga årsmötesförhandlingar och därefter:

 

Öppet möte kl 19.00

 

Information från Lunds Renhållningsverk angående

 

Vad händer med våra sopor? Regelverk.

Sorteringstips. Tillval. Extratjänster.

Utformning av soptunnan. Tunntvätt.

Sopstationerna, vilka regler gäller?

 

Kom, lyssna och ställ dina frågor.

 

Alla är hjärtligt välkomna.

Även om du inte är medlem.

 

 

Dalby Byaråd är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell förening som skall verka för att Dalbybornas intressen tillvaratas genom att arbeta för

 

● ett öppet och välkomnande Dalby

● delaktighet i samhällsutvecklingen

● god boende- och trafikmiljö

● samhörighet mellan de boende

 

 

Medlemsavgiften är 100 kr/år och hushåll.

Betala till bankgiro 5510-4517 och ange ert namn och epostadress.

 

Vilka frågor tycker ni, Dalbybor, är angelägna för Dalby och som Byarådet bör driva. Tacksam för förslag när och om det dyker upp något. Skicka dit förslag under "Kontakta".

 

 

Copyright © All Rights Reserved