Hem

 

 

Politisk debatt inför höstens val

 

Tisdagen den 28 augusti 19:00

 

I Nyvångskolans aula.

Deltagande partier och deras representanter:

 

C: Christian Schanner

 

Djurens Parti: Marie-Louise Ramos Wihlborg

 

FI: Bo Wennergren

 

FNL: Christer Hjort

 

L: Philip Sandberg

 

M: Louise Rehn Winsborg

 

MP: Ej klart

 

Rommelepartiet: Bengt Kolben

 

S: Anders Almgren

 

SD: Ej klart

 

V: Sven-Bertil Persson

 

 

Kom, lyssna och ställ dina frågor.

 

Alla är hjärtligt välkomna.

Även om du inte är medlem.

 

 

Dalby Byaråd är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell förening som skall verka för att Dalbybornas intressen tillvaratas genom att arbeta för

 

● ett öppet och välkomnande Dalby

● delaktighet i samhällsutvecklingen

● god boende- och trafikmiljö

● samhörighet mellan de boende

 

 

Medlemsavgiften är 100 kr/år och hushåll.

Betala till bankgiro 5510-4517 och ange ert namn och epostadress.

 

Vilka frågor tycker ni, Dalbybor, är angelägna för Dalby och som Byarådet bör driva. Tacksam för förslag när och om det dyker upp något. Skicka dit förslag under "Kontakta".

 

 

Copyright © All Rights Reserved